Ets a: Portada > Agenda BASES DEL CONCURS DE...

AgendaBASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE FIGUEROLA DEL CAMP 2016

  1. Objectiu

L’Ajuntament de Figuerola del Camp convoca aquest concurs per tal de proveïr-se del cartell de la Festa Major.

 

  1. Temàtica

El tema és la Festa Major de Figuerola del Camp, per tant, haurà d’incloure aspectes representatius d’aquesta festa.

 

  1. Tamany, tècnica i presentació

El disseny ha de ser vertical

La tècnica és lliure, sempre hi quan es pugui reproduir en quatricomia.

El text que ha d’aparèixer en el cartell és:

    

     Festa Major de Figuerola del Camp 2016

     Del 22 al 25 de juliol

 

També hi ha de figurar el logotip de l’Ajuntament.

La presentació de la proposta s’ha de fer en suport paper a tamany DinA3.

No s’acceptarà més d’una proposta per persona.

les obres s'han de presentar sense signar i identificades amb un lema. S’adjuntarà un sobre tancat on s’identificarà el lema. Dins el sobre es farà constar el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor. També es podrà incloure una explicació de la idea i els elements escollits del disseny, sempre optatiu.

El cartell guanyador serà el que s’imprimirà a la portada del programa de la Festa Major.

 

  1. Participants

El concurs és d'àmbit local. Hi poden participar totes les persones nascudes o residents a Figuerola del Camp.

 

  1. Terminis

El concurs quedarà obert el 13 de juny al 4 de juliol d’aquest any. Qualsevol presentació fora de les dates indicades no entrarà al concurs.

Les propostes no premiades es podran recollir a les oficines municipals fins el 29 de juliol. Un cop passat aquest termini, l’Ajuntament de Figuerola del Camp no es farà responsable dels projectes que no hagin estat enretirats.

 

  1. Lloc de presentació de les propostes

Les obres es lliuraran a les oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.

 

  1. El jurat

El jurat estarà integrat per un regidor/-a i dues persones més que designarà en el seu moment l'Ajuntament de Figuerola del Camp.

 

  1. El veredicte

El guanyador es farà públic al web municipal el 8 de juliol i es comunicarà personalment als participats.

 

 

 

 

  1. Premis

Hi haurà un únic premi valorat en 100 €

El lliurament del premi es realitzarà durant el sopar de la Festa Major, del dia 22 de juliol.

 

 

 

Drets d’autor

El guanyador cedirà a l’Ajuntament de Figuerola del Camp els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge, el qual la utilitzarà per promoure la Festa Major i fer-ne publicitat en el format o el suport que consideri oportú. Així mateix, l’Ajuntament podrà fer les modificacions gràfiques necessàries per adequar el projecte guanyador als diferents suports de comunicació.

 

  1. Acceptació de les bases

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

 Amb el suport de:

Figuerola del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?