Subvencions Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

 • SUBVENCIÓ per un Import 8.065,74€ per a  despeses  en materia de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19

Pressupost: 8.065,74€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 8.065,74€

 • SUBVENCIÓ per un Import 18.777,25€ per a  despeses corrents PAM 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 18.777,25€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 18.777,25€

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 713.60€ per a interessos de préstecs exercici 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 713.60€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 713.60€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 6.665,89€ per a finançament de vigilancia dels usuaris de les piscines   2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 7.016,73€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 6.665,89€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.929,84€ per a finançament d’actuacions destinades al control i la millora de qualitat de l’aigua de consum humà  2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 3.084,05€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 2.929,84€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 3.433,28€ per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics  2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 1.412,79€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 1.342,16€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 7.481,25€ per a actuacions de prevenció local d’incendis forestals exercici 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 7.875,00€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 7.481,25€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 5.000€ Per a reforma casa de colònies “l’Abadia”.

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 9.710,43€

Pressupost mínim a executar:5.263,16€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 5.000,00€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 1.148,93€ Creació audiovisual sobre la Torre de la Mixarda.

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 6.945,00€

Pressupost mínim a executar:5.744,90€

% Concedit: 20%

Import Concedit: 1.148,93€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.800€ per ajut al funcionament del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2018-2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Import Concedit: 2.800€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 5.033,12 euros. Viu la Música i  les tradicions anualitat 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost:                                        7.713,60€

Pressupost mínim a executar:           7.713,60€

% Concedit: 65.25%

Import Concedit:                               5.033,12€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 23.500,37€. Arranjament dels camins afectats pels aiguats anualitat 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost:                                        24.737,24€

Pressupost mínim a executar:           24.737,24€

% Concedit: 95%

Import Concedit:                                 23.500,37€