Noticies

Programa Feder "Viure al Poble més.Eix 4"

Finalització del Projecte Figuerola del Camp Patrimoni cultural i natural 2014


imgres-26

A.3.2 Quadre de descripció resum de les actuacions del projecte
FIGUEROLA DEL CAMP PATRIMONI CULTURAL I NATUAL – 2014FULLA 1Títol de l’actuació

Any de programació

Superfície Km-Ha-m2

Cofinançament per Sol·licitar ajut

Etat del projecte

Disponibilitat de la propietat

Estat administratiu

Participen altres administracions

Restauració de la Torre de la Mixarda

2009

486m3

-

OBRA EXECUTADA

-

-

Depart. de Cultura, PUOSC, Diputació de Tarragona i Fundació

Condicionament de l’entorn, enjardinamanet i electrificació amb plaques solars de la Torre de la Mixarda

2010

050Ha.

-

OBRA EXECUTADA

-

-

Departament de Cultura, PUOSC

Museïtzació del Centre d’Interpretació de les Torres de Guaita

2010

100m2

-

OBRA EXECUTADA

-

-

Diputació de Tarragona

Condicionament Via Ferrata

2011

2’8 Km

-

Aprovat pel Ple Municipal

SI

Projecte executiu

No

Arranjament del Camí de Figuerola N-240 a Miramar

´2012

2’995 Km

-

Aprovat pel Ple Municipal i incorporar pres.2012

SI

Projecte executiu

POUSC

Pavimentació i Serveis al Cr de Dalt

2012

2.014’80 m2

97.542’81€ Pla d’Actuació Municipal de la diputació 2012

Aprovat pel Ple Municipal

SI

Projecte executiu

-

Restauració del Pont del Diable

2012

-

4.838’02€ Departament de Cultura a les bases BCIL

Sol·licitar projecte d’executiu als Serveis Tècnics

Si

Avantprojecte

Departament de Cultura ha realitzat estudi de l’Avantprojecte


Amb el suport de:

Figuerola del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?